Skogsmaskinservice

avskiljare

Att sköta en skördare är en avancerad uppgift, maskinerna är komplexa och kräver hög kompetens, hos oss får du en utbildning som matchar branschens efterfrågan på tekniskt kunnig arbetskraft.

Våra skogsutbildningar är specialiserade för en bransch som är i kraftigt behov av arbetskraft. Förutom en yrkesexamen får du grundläggande behörighet som öppnar upp för fler möjligheter efter studenten som att läsa på BYS, SLU med flera. Du lär dig använda modern, digital utrustning, maskiner och får möjlighet att träna i simulatorer för skogsmaskiner eller skytte. Dessutom får du, tillsammans med eleverna på jakt och viltvård, delta i skötseln av skolans egna skogar.

Skogsindustrin är en av Sveriges största exportgrenar och har stor betydelse för vår ekonomi. Möjligheterna till jobb efter utbildningen är mycket god i en bransch där kompetent arbetskraft är efterfrågad. Vi har kompetenta lärare med stor erfarenhet från yrkeslivet som lär dig grunderna och gör dig till en efterfrågad kompetens i skogsnäringen.  

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
APL sker hos större bolag och entreprenör. Bland annat hos skogsmaskinverkstäder och inköpsorganisationer som Derome, Vida, Sydved med flera.

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}