Jakt och viltvård

avskiljare
Viltvårdsfrämjande insatser, respekt och förståelse för vår biologiska mångfald i naturen är viktigt. Med "jakt och viltvård" har du en stabil grund att stå på. Under utbildningen förekommer praktisk jakt i olika former, tillvaratagande, hundar, artkännedom, vapen och skytte, utsättning av vilt, viltvård, förvaltning och mycket annat. Som elev har du dessutom möjlighet att få ta med din hund till skolan och använda den i undervisningen. Förutom en yrkesexamen får du grundläggande behörighet som öppnar upp för fler möjligheter efter studenten som att läsa på BYS, SLU med flera.

Under utbildningen har du tillgång till skyttesimulator, godkänt slakteri, vildsvin- och dovhjortshägn, hundträningshägn för vildsvinshundar, utsättning av fågel med mera. Våra elever får uppleva och lära sig om olika jaktformer, därför gör vi flera olika resor med jakttema: hjortjakt i Norge, småviltsjakt i Skåne, bäverjakt norrut samt några kortare turer runt om i riket.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Skolans breda kontaktnät inom näringarna gör att eleverna har möjlighet att göra APL hos några av landets främsta entreprenörer och företag. Utöver det finns ett antal etablerade APL-platser utomlands.

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}