Naturbruksprogrammet Skog

avskiljare
Gillar du att vara ute i naturen? Vill du lära dig vårda skogen med hänsyn till miljön? Är du intresserad av biologi och teknik? Kika närmare på våra utbildningar inom skog och natur. 

Från skogen får vi produkter som virke, papper och bränsle men skogen är också viktig för rekreation och upplevelser som till exempel jakt och fiske. Skogsindustrin är en av Sveriges största exportgrenar och har stor betydelse för vår ekonomi. Efter den här utbildningen har du lärt dig att sköta skogen för att utvinna produkter med bra kvalitet, utan att påverka den biologiska mångfalden negativt.

Under utbildningen får du, förutom teoretiska gymnasieämnen, lära dig att köra och sköta moderna och avancerade maskiner som används inom skogsbruket. Du får kunskaper om hela kedjan i skogsproduktion, från frö till planta och avverkningsmoget träd. Dessutom lär du dig om tjänster och produkter som kommer från skogen, om jakt, fiske, rekreation och fritid. Du arbetar mycket praktiskt på utbildningen och testar dina teoretiska kunskaper i skolornas egna skogar.

Skogsnäringen behöver många nya medarbetare med känsla för naturen och som vill arbeta inom ett framtidsyrke.

Läsa vidare på högskola
Du får en yrkesexamen och grundläggande högskolebehörighet på naturbruksprogrammet på alla våra skolor. Från och med hösten 2014 erbjuder alla våra skolor dessutom kompletterande kurser för särskild behörighet motsvarande delar av det naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet.

Jobba direkt
Efter utbildningen har du goda chanser att få jobb inom skogsbranschen.

Exempel på yrkesområden

Jakt och viltvård - är en liten yrkesgrupp med viltvård och jakt som sin specialitet. Som viltmästare är man oftast anställd som yrkesjägare på en större fastighet.

Mekaniker - vill du arbeta med allt från moderna trädgårdsmaskiner till stora traktorer och skogsmaskiner.  Har du ett stort tekniskt intresse med felsökning och reparation och kan lösa problem som ingen annan kan, passar detta dig.

Naturvårdare/tillsynsmän - arbetar bland annat med röjning, skogsbruk och naturvård.

Skogsmaskinförare - arbetar i skogen med att gallra, avverka och transportera virke ut till platser där det sen hämtas för vidare transport. Du arbetar som operatör med daglig service och underhåll på maskinerna. Till hjälp i arbetet har du skogsmaskiner såsom skördare, skotare och markberedare.

Skogsvårdare - innebär anläggande och skötsel av skogsbestånd. Skogsvården kan delas in i beståndsanläggning, beståndsvård och skogsskydd. Med beståndsanläggning menas anläggande av ny skog efter föryngringsavverkning genom plantering eller naturlig föryngring med fröträd.

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}