Kontakt

avskiljare

Växel  
  0506-16800
       
Rektor   Jenny Jacobsson   070-081 65 48 
    e-mail
   
         
Rektor för gymnasiesärskolan   Anders Nordström    076 306 04 16 
    e-mail    
         
Elevhälsoteam:        
Kurator/arbetslagsledare elevhälsan   Lotta Forsberg   076-9402513
         
Kurator   Peter Dahlqvist
  070-020 67 81
         
Specialpedagog med   Marianne Nilsson
 
förvaltningsansvar  e-mail
0700-82 51 95
         
Specialpedagog   Susanne Ornblad   0761-416980
         
Specialpedagog/talpedagog   Lena Martinsson   0700-824440
         
Specialpedagog (även för Axevalla)   Maria Rietz   0700-852606
         
Skolsköterska   Kristina Emanuelsson   0769-40 25 14
    e-mail
   
         
Studie och yrkesvägledare   Madelaine Bergman   070-08 24 351
    e-mail
   
         
Expedition & utbildningsadmin   Marina Staav   0506-16800 
    e-mail    

     
Internat - arbetslagsledare   Tobias Rapp   070-53 168 33 
  e-mail    
       
Sjukanmälan       0506-168 00
         

Fler kontakter

För fullständiga kontaktlistor besök vår gemensamma sida för skolspecifik information.
Skolspecifik information. 

Kontakt

Rektor
Jenny Jacobsson
070 081 65 48
 

Postadress
Naturbruksskolan Sötåsen
Regionens Hus
541 80 Skövde 

uiqt|wBrmvv%y5j5rikwj{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5vwzl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5vqt{{wv4tqvlpwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuilmtiqvm5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqvi5{|ii%vH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wjqi{5zixxH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5j5rikwj{{wvH%vozmoqwv5{mrmvv%y5j5rikwj{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}