Programfördjupningar - SMD.

Programfördjupningar på Naturbruksskolan Sötåsen inom programmet för skog mark och djur.

Lantbruk
Park
Djur
Häst 


Lantbruk

Programfördjupning på gymnasiesärskolan SötåsenProgramfördjupningen Lantbruk är avsedd för dig som vill skaffa dig en bred och fördjupad utbildning om lantbruk. Utbildningen är ett yrkesförberedande 4-årigt program som varvar teori med många praktiska övningar. Inom programfördjupningen lantbruk får du bland annat lära dig att sköta om lantbruksdjur och köra olika lantbruksmaskiner.

Gymnasiesärskolan - Programmet för Skog, Mark och Djur (SMD)
På SMD får du studera i mindre grupper och i en lugnare takt. Du får också mycket hjälp och stöd av personalen.

Programfördjupning Lantbruk
I programfördjupningen Lantbruk får du kunskap om olika lantbruksgrödor, hur de odlas och hur miljön påverkas. Du får också lära dig köra, använda och vårda olika lantbruksmaskiner. Samt sköta om de vanligaste lantbruksdjuren, på ett säkert sätt. Mycket av lektionstiden kommer du att vara i ladugården, svinhuset ute på åkrarna och på skolans traktorplan samt ute i naturen.

Praktisk utbildning - APL
Undervisningen är uppbygg på teori varvat med mycket praktiska övningar och arbeten. Detta för att du ska vara väl förberedd för att arbeta direkt efter dina fyra år på Sötåsen. Under årskurs två, tre och fyra kommer du även ha något som kallas APL - arbetsplatsförlagt lärande. Då får du delta i arbete på en arbetsplats som berör din programfördjupning. Här får du även möjligheten att lära dig om vilken yrkeskultur som råder och känna av hur det är att arbeta inom lantbruk. Tanken är att någon av APL-perioderna leder till att du får ett arbete på en av dina APL-platser efter att du tagit studenten.


 

Park 

Programfördjupningen Park är avsedd för dig som vill skaffa dig en bred och fördjupad utbildning om park- och trädgårdsskötsel. Utbildningen är ett yrkesförberedande 4-årigt program som varvar teori med många praktiska övningar. Inom programfördjupningen får du bland annat lära dig om skötsel av utemiljöer, trädgårdsarbete, trädgårdsmaskiner och redskap.

Gymnasiesärskolan - Programmet för Skog, Mark och Djur (SMD)
På SMD får du studera i mindre grupper och i en lugnare takt. Du får också mycket hjälp och stöd av personalen.

Programfördjupning Park
I programfördjupning Park får du kunskap om vilka arbetsuppgifter som finns inom park-, fastighets-, kyrkogårdsförvaltning och övrig grönyteskötsel. Du får också lära dig hur du ska använda och vårda olika verktyg och maskiner som används vid skötsel av utemiljöer. Inom programfördjupningen får du även möjligheten att utveckla kunskapen om olika odlingsmetoder och växter samt olika typer av betong och sten som används inom trädgård. Du lär dig utföra arbetsuppgifter som berör skötsel av olika utemiljöer och anläggningsarbeten. Mycket av lektionstiden kommer du att vara i skolans vackra parkmiljö. Är du intresserad av smådjur kan du välja en kurs i sällskapsdjur istället för att läsa trädgårdsanläggning i den här programfördjupningen.

Praktisk utbildning - APL
Undervisningen är uppbygg på teori varvat med mycket praktiska övningar och arbeten. Detta för att du ska vara väl förberedd för att arbeta direkt efter dina fyra år på Sötåsen. Under årskurs två, tre och fyra kommer du även ha något som kallas APL - arbetsplatsförlagt lärande. Då får du delta i arbete på en arbetsplats som berör din programfördjupning. Här får du även möjligheten att lära dig mer om vilken yrkeskultur som råder och känna av hur det är att arbeta inom park. Tanken är att någon av APL-perioderna leder till att du får ett arbete på en av dina APL-platser efter att du tagit studenten. 


 

Djur 

Programfördjupningen Djur är avsedd för dig som vill skaffa dig en bred och fördjupad utbildning om djurskötsel. Utbildningen är ett yrkesförberedande 4-årigt program som varvar teori med många praktiska övningar. Inom programfördjupningen får du bland annat lära dig om skötsel av både stora och små djur, maskiner och redskap samt om skötsel av utemiljöer.

Gymnasiesärskolan - Programmet för Skog, Mark och Djur (SMD)
På SMD får du studera i mindre grupper och i en lugnare takt. Du får också mycket hjälp och stöd av personalen.

Programfördjupning Djur
I programfördjupning Djur får du kunskap om vilka arbetsuppgifter som finns inom skötsel av olika djurslag samt grönyteskötsel och skötsel av hårdgjorda ytor. Du får också lära dig hur du ska använda och vårda olika verktyg och maskiner som används vid arbete med djur och skötsel av utemiljöer. Du kommer utveckla kunskap om olika djurslags behov och beteenden och du lär dig arbetsuppgifter som är vanliga i olika typer av djurbesättningar och sällskaps-djur. Mycket av lektionstiden kommer du att vara i skolans välutrustade djurhus och djurstallar.

Praktisk utbildning  - APL
Undervisningen är uppbygg på teori varvat med mycket praktiska övningar och arbeten så att du ska vara väl förberedd för ett arbete direkt efter dina fyra år på Sötåsen. Under årskurs två, tre och fyra kommer du även ha något som kallas APL - arbetsplatsförlagt lärande. Då får du delta i arbete på en arbetsplats som berör din programfördjupning. Här får du även möjligheten att lära dig mer om vilken yrkeskultur som råder och känna av hur det är att arbeta med djur. Tanken är att någon av APL-perioderna leder till att du får ett jobb på en av dina APL-platser efter att du tagit studenten. 


 

Häst 

Programfördjupningen Häst är avsedd för dig som vill skaffa dig en bred och fördjupad utbildning om hästhållning. Utbildningen är ett yrkesförberedande 4-årigt program som varvar teori med många praktiska övningar. Inom programfördjupningen häst får du bland annat lära dig att sköta om, rida och köra häst.

Gymnasiesärskolan - Programmet för Skog, Mark och Djur (SMD)
På SMD får du studera i mindre grupper och i en lugnare takt. Du får också mycket hjälp och stöd av personalen.

Programfördjupning Häst
I programfördjupningen häst får du kunskap om olika hästraser, dagliga rutiner och skötsel av hästar. Du får också lära dig köra, och rida på ett säkert sätt. Även skötsel och rutiner gällande de vanligaste lantbruksdjuren ingår. Mycket av lektionstiden kommer du att vara i stallmiljö för olika djurarter samt ute i naturen.

Praktisk utbildning - APL
Undervisningen är uppbygg på teori varvat med mycket praktiska övningar och arbeten. Detta för att du ska vara väl förberedd för att arbeta direkt efter dina fyra år på Sötåsen. Under årskurs två, tre och fyra kommer du även ha något som kallas APL - arbetsplatsförlagt lärande. Då får du delta i arbete på en arbetsplats som berör din programfördjupning. Här får du även möjligheten att lära dig om vilken yrkeskultur som råder och känna av hur det är att arbeta inom häst. Tanken är att någon av APL-perioderna leder till att du får ett arbete på en av dina APL-platser efter att du tagit studenten.

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}