Förstärkt boendestöd

Elevhem för individer i behov av extra stöd och service ligger i anslutning till internatet på Sötåsen.

På naturbruksskolorna Sötåsen, Svenljunga, Uddetorp, utbildningsplats Axevalla Hästcentrum och på Sötåsens gymnasiesärskola erbjuder vi elever från och med ht 2017 boende på internat med förstärkt boendestöd istället för LSS-boende. Vi kan erbjuda samma stöd som tidigare kopplat till elevens individuella behov och vi vänder oss därmed även till elever utan LSS-tillhörighet som är i behov av förstärkt boendestöd.

Det förstärkta boendestödet planeras och sker i samråd med elevens hemkommun. Vi erbjuder hemkommunen stödet för eleven utifrån ett maxpaket med fullt
boendestöd och det är hemkommunen som fattar beslut om hur stödet ska utformas utifrån det.

Vi kan erbjuda:

-Internat med förstärkt boendestöd som inkluderar kvälls- och nattpersonal och boendeträning efter en personligt upplagd plan. I detta ingår träning i personlig hygien, tvätt, städning och liknande vardagssysslor med syfte att öka den enskildes utveckling till att kunna leva ett självständigt liv.

-Fritidsaktiviteter och social träning tillsammans med boendepersonal och de andra eleverna på internatet. Detta syftar till att öka den enskildes sociala kompetens och samspel och öka känslan av trygghet på nya sociala arenor.

-Möjlighet till stöd i sin psykiska och fysiska hälsa genom elevhälsan bestående av skolläkare, skolsköterska, skolkurator, psykolog, pedagog och SYV.

Kostnader:

288 282 kr/läsår som maxbelopp. Om eleven inte anses behöva fullt stöd revideras kostnaderna. Därtill kommer kostnader för kost 400 kr/vecka mån-fre och logi 490 kr/vecka mån-fre.

Kontakt:
Karolina Nilsson                                                            Tobias Assarsson

Naturbruksskolan Sötåsen                                             Internatchef

076-133 93 61                                                               070-082 42 92

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}