Om Biologiska Yrkeshögskolan i Skara

avskiljare

Idag är BYS den yrkeshögskola i Sverige som har flest utbildningar inom den gröna sektorn. Redan 1996 startade skolan med den dåvarande Livsmedelsteknikerutbildningen och Agroteknikerutbildningen, då som en av de första KY-utbildningarna (Kvalificerad Yrkesutbildning) i landet. Sedan 2008 är Västra Götalandsregionen huvudman för skolan.

Kurserna i de olika utbildningarna utgörs av föreläsningar, problemlösnings-uppgifter (PBL, Problembaserat lärande) med övningar, studiebesök och eget arbete. Föreläsningarna ges av egna lärare, forskare från SLU och av personer som representerar näringslivet i branschen. På BYS erbjuds det bästa av både forskningens nya vetenskapliga rön varvat med väl beprövad erfarenhet från kunniga lärare och företagare.

Utbildningarna sker i nära samarbete med branschen. Teori varvas med praktik, en stor del av utbildningen består av praktik ute på en arbetsplats, LIA (Lärande i arbetslivet). Genom LIA:n får du som studerande arbetslivs-erfarenhet redan under studietiden och dessutom kontakt med möjliga arbetsgivare. Möjligheten att bygga ut det personliga nätverket är stort.

Det blir många tillfällen till möten med branschfolk.

9 av 10 studenter vid BYS får arbete eller startar eget efter avslutade studier.

Du som studerar i Skara träffar andra från hela landet som har kommit hit för att utbilda sig och i studentföreningen görs mycket för att studietiden här ska bli ännu roligare och minnesvärd. Gilla Studentföreningen BSF (BYS Studentförening) på Facebook så får du reda på vad som händer! Du kan också mejla till studentföreningen på  .

BYS ligger på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara.

BYS har också YH-utbildningar på NBS Dingle (Trädgårdsmästare inom utemiljöer) och NBS Svenljunga (Småskalig virkesförädling), bägge på distans. Läs mer om dem under respektive utbildning på hemsidan http://vgrbys.se/Utbildningar/index.html 
Du som studerar i Dingle och Svenljunga kan ju också naturligtvis vara med i BSF!

BYS - Facebook

j{nH%vozj%y{5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}