FAQ - intag hösten 2015

Frågor och svar om antagning hösten 2015

Vad är beslutat?
Just nu pågår politiska diskussioner gällande framtiden för Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor.

Fredagen den 8 maj 2015 tog Naturbruksstyrelsen beslut att antagning till årskurs 1 hösten 2015 görs till naturbruksskolorna Nuntorp, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Antagning görs inte till gymnasie- och gymnasiesärskola på naturbruksskolorna Dingle och Strömma.

Om- och nyvalsperioden för ansökan till gymnasie- och gymnasiesärskolan till naturbruksskolorna Nuntorp, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp inför hösten 2015 förlängs med en månad till den 15 juni.

Beroende på vad som sker under omvalsperioden och vad den politiska diskussionen leder till kan det komma att bli ytterligare förändringar i skolorganisationen framöver för att säkerställa utbildningarnas kvalitet. Även om det skulle bli så garanterar Västra Götalandsregionen att man kommer att få genomföra hela sin gymnasieutbildning inom Naturbruksförvaltningen.

Varför är det beslutat?
Utbildningar inom naturbruksprogrammen är generellt sett de dyraste gymnasieutbildningarna i Sverige. Skolorna har stora kostnader för bland annat lokaler, maskiner och djur. Dessutom har utbildningarna låga ansökningssiffor som innebär att det blir allt färre elever som går på skolorna, totalt sett. 

Ett lågt elevantal inom gymnasiet medför ett ansträngt ekonomiskt läge. För att klara ekonomin, och samtidigt säkerställa att alla elever får den kvalitet de har rätt till, kommer en omfattande samverkan att ske mellan skolorna. Det innebär bl.a. en samordnad schemaläggning, en nära harmonisering mellan skolorna och att många kurser kommer att samläsas mellan skolorna. Det betyder att kurser kan komma att läsas på en annan skola än den som eleven sökt sig till. Västra Götalandsregionen garanterar dock att man kommer att få genomföra hela sin gymnasieutbildning inom Naturbruksförvaltningen.

Vad innebär beslutet?
Antagning till Dingle och Strömma görs inte inför hösten 2015. Sökande till en utbildning på antingen Dingle eller Strömma kommer att behöva göra ett omval.

Vem har tagit beslutet?
Naturbruksstyrelsen tog beslut om samordnad antagning till Nuntorp, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp fredagen den 8 maj 2015.

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}