Om naturbrukstyrelsen

avskiljare
Styrelse för Biologiska Yrkeshögskolan samt naturbruksskolorna i Västra Götalandsregionen är Naturbruksstyrelsen, som består av sju ledamöter och tre ersättare. Naturbruksstyrelsen får sitt uppdrag från Regionutvecklingsnämnden.

Post och e-post till naturbruksstyrelsen sändes till naturbrukskansliet.

Adress:
Regionens Hus
541 80 Skövde

Telefon: 010 - 441 00 00
Telefax: 010 - 441 30 50


E-post:  

Läs mer

Läs mer om naturbruksstyrelsen här

uiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{mvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}