Om naturbrukskansliet

avskiljare
Naturbrukskansliet ansvarar för beredning av ärenden till styrelsen, administrativ ledning av naturbruksverksamheten och antagning av elever och studenter till naturbruksskolorna.

Postadress:
Regionens Hus, 541 80 Skövde

Besöksadress:
S:ta Helenagatan 5B

Telefon: 010 - 441 00 00
Telefax: 010 - 441 30 50
E-post:  

Faktureringsadress:
Naturbruksförvaltningen
Fe 983
405 83  Göteborg

Kontakt

Gymnasiechef 
Robert Karlsson
070 595 51 99
  

Chef för utbildningsstöd
Per Hallén 
072 240 22 06 
  

Särskolechef 
Anders Nordström
076 306 04 16
 

Vuxenutbildningschef
Anders Benjaminsson
072 250 84 54
 

Kompetenscentrachef
Bo Grenabo Tapper
070 082 45 17
 

Kommunikationschef
Maria Kvarnmarker
070-082 35 27
  

Service och internatchef
Gunilla Strandberg Simonsson
 

Ekonomichef
Lennart Gunnarsson
070-302 80 64

Förvaltningschef
Kristina Athlei
 

uiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{mvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBzwjmz|5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mzwjmz|5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5q5pittmvH%vozmoqwv5{mxmz5q5pittmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5vwzl{|zwuH%vozmoqwv5{mivlmz{5vwzl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5jmvriuqv{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5jmvriuqv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5|ixxmzH%vozmoqwv5{mjw5|ixxmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5s%vizvuizsmzH%vozmoqwv5{muizqi5s%vizvuizsmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5i5{quwv{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5i5{quwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5i|ptmqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5i|ptmqH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}