Om naturbruksförvaltningen

avskiljare

Naturbruksförvaltningens uppdrag
Naturbruksförvaltningen tillhör Västra Götalandsregionen. Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fyra platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara). Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen. Våra uppdrag består av att bedriva utbildning på gymnasial- och vuxen nivå, samt erbjuda kortkurser och YH-utbildningar. Till det har vi även ett uppdrag att vara kompetenscentrum för de gröna näringarna och vara en aktiv del i landsbygdsutvecklingen. 

Gymnasieutbildning
Naturbruksförvaltningen förvaltar naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp och utbildar inom naturbruksprogrammets fyra inriktningar; Djur, Lantbruk, Skog och Trädgård. Läs mer här

Vuxenutbildning
Naturbruksförvaltningen bedriver vuxenutbildning på samtliga skolenheter (Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp) och Biologiska Yrkeshögskolan I Skara. Läs mer här

Sex naturbruksskolor fram till 2017
Naturbruksförvaltningen är huvudman för sex naturbruksskolor fram till 2017. Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp.
Tillsvidare kan man söka vuxentubildningar på samtliga naturbruksskolor. Läs mer här

Kompetenscentrum
Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att vara en del i landsbygdsutvecklingen i Västra Götaland. Förvaltningen arbetar i nära samverkan med intressenter inom forskning, nätverkande och fortbildning för att nå Västra Götalandsregionens mål att vara en modell för hållbar landsbygdsutveckling, långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning och samspel stad/land. Detta görs dels genom att erbjuda ett anpassat utbildningsutbud för näringen samt erbjuda attraktiva forsknings-. försöks-, och testmiljöer för diverse intressenter. Läs mer här

Sociala medier

Besök oss gärna på sociala medier

Instagram, ikon #naturbruk.nu

Facebook, ikon Svenljunga
Facebook, ikon Sötåsen
Facebook, ikon Uddetorp
Facebook, ikon BYS

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}