Din framtid ser ljus ut!

avskiljareNaturbruksförvaltningens ambition är att du som elev ska möta en skola som ligger i den absoluta framkanten inom de gröna näringarna. Våra skolor erbjuder dig unika utbildningsmiljöer som de senaste åren moderniserats genom stora investeringar och satsningar. Hos oss läggs det stor vikt på att pedagogik, maskiner och utrustningar skall ligga i framkant, vilket leder till att du som elev når höga studieresultat.

Bilogi och teknik
Inom naturbruksprogrammet är Biologi och Teknik huvudämne, tillsammans med våra unika möjligheter till praktiska övningstillfällen bygger vi en framgångsrik utbildning. Genom tydlig ämnesintegration och anpassad utbildning, där du som elev är delaktig i formandet av din utbildning, får du med hjälp av lärare och personal möjlighet att utveckla både kunskaper och sociala förmågor som förbereder dig för både studier och fortsatt yrkesliv. Våra naturbruksskolor har ett mycket nära samarbete med dina blivande arbetsgivare både via APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får möjlighet att använda dina nyvunna kunskaper i praktiken på en arbetsplats samt genom våra yrkesråd som försäkrar att du läser en utbildning med behov av arbetskraft i framtiden. Våra förhoppningar är att ta vara på all din potential som elev och ge dig de bästa förutsättningarna att utvecklas som individ i vår skola. Välkommen till skolor med siktet på framtiden.

Kontakt

Gymnasiechef 
Robert Karlsson
070 595 51 99
 

Chef för stöd och utveckling
Per Hallén 
072 240 22 06 
  

uiqt|wBzwjmz|5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mzwjmz|5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5q5pittmvH%vozmoqwv5{mxmz5q5pittmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}