Trädgårdsodling – Friland

avskiljare

Det finns en stor efterfrågan på närodlad mat. Intresset för odling ökar starkt i städer och samhällen och urban- och vertikal odling är hett i städer som New York. För att klara livsmedelsförsörjningen behöver vi ersätta en del av köttet vi äter med vegetabilier. Dessa ska produceras inom de gröna näringarna. Dessa trender fångas upp av utbildningen i trädgårdsodling på friland.

Du får lära dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Utbildningen betonar biologiska, tekniska, och ekonomiska kunskaper för god kvalitet på produkter och tjänster.

Du får lära dig använda tekniskt avancerade maskiner med laser- och GPS styrning. Vill du studera vidare finns det goda möjligheter på flera nivåer såsom trädgårdstekniker eller hortonom.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Många elever gör sin APL på till exempel Liseberg eller Göteborgs botaniska trädgård. Vissa gör APL på handelsträdgårdar och andra på markserviceföretag.Många elever har erbjudande om anställning innan de tagit studenten.

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}