Naturbruksprogrammet Trädgård

avskiljare
Trädgårdsnäringen är en bransch på frammarsch och du som väljer att läsa någon av våra trädgårdsutbildningar har en bred arbetsmarknad framför dig.

Under utbildningen får du, förutom teoretiska gymnasieämnen, lära dig att designa och bygga trädgårdsmiljöer med planteringar och gångar. Du lär dig sköta om trädgårdar och parker, där det ingår både teknik och körning.

Trädgårdsdesign - skötsel och anläggning av utemiljöer är en yrkesinriktad utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta med gröna miljöer eller på annat sätt arbeta med skötsel och utveckling av trädgård, park och landskap.

Trädgårdsodling – friland är en utbildning för att möte den ökade efterfrågan på närproducerade livsmedel. Alla moment i utbildningarna vägleds av ett ekologiskt, och hållbart förhållningssätt. Du lär dig också att dokumentera, analysera och tolka olika miljöer och anläggningar för att kunna upprätta planer för relevanta åtgärds- och skötselförslag. Efter utbildningen är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

Läsa vidare på högskola
Du får en yrkesexamen och grundläggande högskolebehörighet på naturbruksprogrammet på alla våra skolor. Från och med hösten 2014 erbjuder alla våra skolor dessutom kompletterande kurser för särskild behörighet motsvarande delar av det naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet.

Jobba direkt
Efter utbildningen har du goda chanser att få jobb inom trädgårdsbranschen.

Exempel på yrkesområden

Trädgårdsanläggare - arbetar med att anlägga och underhålla parker, kyrkogårdar och andra grönytor. Ofta är trädgårdsanläggare egna företagare, ibland med anställda. Man kan också vara anställd som arbetsledare vid ett anläggningsföretag.

Trädgårdsbutik – du tycker om att jobba med blommor och har blick för färg och form. Det är viktiga egenskaper för att jobba med växter och tillbehör.

Försäljning – arbete i en blomsteraffär, handelsträdgård, lantmännen, maskinförsäljning, rid- och travsportsprodukter  mm.

Golfbaneskötare - arbetar på en golfbana med att sköta golfbanan, drivingrange och andra skötselområden enligt instruktioner. Sköta vattningsanläggningar, fordon, maskiner och annan utrustning enligt fastställda instruktioner med mera.

Mekaniker - vill du arbeta med allt från moderna trädgårdsmaskiner till stora traktorer och skogsmaskiner. Har du ett stort tekniskt intresse med felsökning och reparation och kan lösa problem som ingen annan kan, passar detta dig.

Odlare - du odlar grönsaker eller är växtodlare inom lantbruk. Trädgårdsodlare i växthus eller på friland. Grönsaksodlare.

Parkarbetare/Kyrkogårdsarbetare – arbetar med att sköta och underhålla parker och andra utemiljöer. Det kan till exempel vara idrottsanläggningar, lekplatser, badplatser och kyrkogårdar.

Plantskolearbetare - arbetar med att odla fram och sköta buskar och träd.

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}