Skogsvårdare

avskiljare

Gillar du att vara ute i naturen? Vill du lära dig vårda skogen med hänsyn till miljön? Är du intresserad av biologi och teknik? Från skogen får vi produkter som virke, papper och bränsle men skogen är också viktig för rekreation och upplevelser som till exempel jakt och fiske. Skogsnäringen behöver många nya medarbetare med känsla för naturen och som vill arbeta inom ett framtidsyrke.

Förutom en yrkesexamen får du grundläggande behörighet som öppnar upp för fler möjligheter efter studenten som att läsa på BYS, SLU med flera. Du lär dig använda modern, digital utrustning, maskiner och får möjlighet att träna i simulatorer för skogsmaskiner eller skytte. Dessutom får du, tillsammans med eleverna på jakt och viltvård, delta i skötseln av skolans egna skogar.

Skogsindustrin är en av Sveriges största exportgrenar och har stor betydelse för vår ekonomi. Möjligheterna till jobb efter utbildningen är mycket god i en bransch där kompetent arbetskraft är efterfrågad. Vi har kompetenta lärare med stor erfarenhet från yrkeslivet som lär dig grunderna och gör dig till en efterfrågad kompetens i skogsnäringen

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
APL sker hos större bolag och entreprenör. Bland annat hos skogsmaskinverkstäder och inköpsorganisationer som Derome, Vida, Sydved med flera.

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}