Om naturbruksprogrammet

avskiljare
Naturbruksprogrammet är ett av 18 nationella program i gymnasieskolan.
Programmet är treårigt och ger en grund för både yrkesverksamhet och vidare studier samtidigt som du lär dig om företagandets villkor.

Du väljer mellan fyra inriktningar på naturbruksprogrammet; djur, lantbruk, skog och trädgård. Inom inriktningarna läser du till exempel hästsport, djurvård, skogsbruk, trädgårdsdesign, jordbruk, hund, jakt och viltvård eller högskoleförberedande kurser.

På naturbruksprogrammet läser du olika profiler, mot så kallade yrkesutgångar. Vi erbjuder ett stort antal utgångar och du väljer utgång efter ditt intresse. Du kan också läsa kurser som ger dig behörighet till högskolan.

Naturbruksprogrammet är på 2500 poäng:

Gymnasiegemensamma ämnen   600p
Programgemensamma karaktärsämnen   400p
Inriktningsämnen   300p
Programfördjupningar   900p
Individuellt val   200p
Gymnasiearbete   100p
Summa 2500p


I Gymnasiegemensamma ämnen ingår svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap, historia samt idrott och hälsa.

Programgemensamma karaktärsämnen omfattar biologi, entreprenörskap och naturbruk.

Inriktningsämnen (kurser inom de olika inriktningarna):

  • Djur: djurens biologi, djuren i naturbruket och djurhållning
  • Lantbruk: marken och växternas biologi, djuren i naturbruket samt fordon och redskap
  • Skog: marken och växternas biologi, motor- och röjmotorsåg 1 samt mångbruk av skog
  • Trädgård: marken och växternas biologi, fordon och redskap samt växtkunskap 1

Programfördjupningar är ett block med kurser som är inriktade mot den yrkesutgång du väljer. 

För gymnasiebehörighet till naturbruksprogrammet krävs
godkända betyg i:

Svenska eller svenska som andraspråk, Engelska, Matematik och minst fem andra ämnen från grundskolan.

Saknar du behörighet till naturbruksprogrammet?
Då kan du söka till Programinriktat individuellt val (IMPRO) eller till Yrkesintroduktion (IMYRK) på samtliga våra naturbruksskolor.

Behörighetskrav till IMPRO:
Då krävs betyget "E" i grundskoleämnena svenska, engelska och matematik samt ytterligare tre ämnen. Alternativt betyget "E" i grundskoleämnet svenska, "E"i antingen engelska eller matematik samt ytterligare fyra ämnen. Du måste dessutom vara obehörig till naturbruksprogrammet.

Behörighetskrav till IMYRK
Om du helt saknar behörighet till naturbruksprogrammet kan du ansöka om Yrkesintroduktion (IMYRK).

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

I alla inriktningar ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, så kallad APL.
APL-en görs oftast på ett företag eller organisation inom den inriktning du valt.
För många innebär APL-en kontakter som leder till jobb efter utbildningen.

Läsa vidare på högskola

På naturbruksprogrammet erbjuds du kurser som ger grundläggande eller särskild behörighet till högskolan. Vissa av skolorna erbjuder möjlighet att läsa in naturvetenskaplig behörighet.  

Besök oss!

Välkommen att besöka våra skolor.

besoksdag puff

Läs mer här

Kontakt

Gymnasiechef 
Robert Karlsson
070 595 51 99 
 

Läs mer - skolverket

Mer information om naturbruksprogrammet på Skolverkets hemsida

 Läs mer här

uiqt|wBzwjmz|5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mzwjmz|5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}