Växtodling och djurhållning

avskiljare
Framtidens jobb inom den gröna näringen kräver utbildad arbetskraft med kunskaper om modern teknik och hållbar utveckling. Förutom en yrkesexamen får du grundläggande behörighet som öppnar upp för fler möjligheter efter studenten som att läsa på BYS, SLU med flera. På våra lantbruksutbildningar får du en bra grund att stå på när du ska arbeta på eller driva ett modernt lantbruk.

Du kan specialisera dig inom växtodling och djurhållning. Utöver de teoretiska ämnen som behövs för att få en grundläggande behörighet till högskolan kommer du att lära dig producera livsmedel och foder, vilket innebär att du deltar i olika arbetsuppgifter inom växtodling och djurskötsel.

På så sätt lär du dig att använda tekniskt avancerade maskiner och utrustning inom lantbruket. Du får en god inblick i hur det fungerar att driva ett eget företag. För dig som är intresserad av djur är lantbruk en lämplig inriktning. Du kommer nära djuren och får träna upp ditt handlag med djur för att sköta kor, smågrisar, tackor med lamm med mera. Eftersom hållbar utveckling är viktigt – för våra verksamheter och för näringen och dess utveckling – får du också en grundläggande insikt om miljö-, natur- och landskapsvård på våra utbildningar. Du får även lära dig om energismarta lösningar, livsmedelsförädling och landsbygdsutveckling.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Som elev får du praktik på såväl svenska som utländska företag. Våra elever har bland annat praktiserat på stora gårdar som till exempel Vadsbo mjölk och Vadsbo växtodling, Stora Markie Gods samt på danska, engelska, franska och irländska gårdar.

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}