Maskin och växtodling

avskiljare

Framtidens lantbruk behöver människor med en bred kompetens om mark, växter, djur, vatten, ekonomi och teknik. Det betyder att du som väljer denna inriktning har stora möjligheter att få anställning eller starta eget företag. De gröna näringarna behöver personal med bred kompetens som är idérika och handlingskraftiga med förmåga och vilja att utveckla arbetsplatsen och medverka till en hållbar utveckling i både stad och landsbygd.

På våra utbildningar får du en bred grund inför att driva ett modernt jordbruk och dessutom kan du specialisera dig inom olika profiler som växtodling, lantbruksmaskiner eller djurskötsel. Under utbildningen varvar du vanliga gymnasieämnen med praktiska lektioner utomhus och du lär du dig om biologi och vad växterna betyder för djur, miljö och människor.

Du lär dig att producera mat och om de olika arbetsmomenten inom växtodling till exempel jordbearbetning, sådd, växtskydd och lagring. Du lär dig också att sköta och utfodra djuren som finns inom lantbruket idag och hur lantbrukets maskiner fungerar, sköts och underhålls. Dessutom får du en god inblick i miljö-, natur- och landskapsvård och hur det fungerar att driva ett eget företag. 

Läsa vidare på högskola?
Du får en yrkesexamen och grundläggande högskolebehörighet på naturbruksprogrammet på alla våra skolor. Från och med hösten 2014 erbjuder alla våra skolor dessutom kompletterande kurser för särskild behörighet motsvarande delar av det naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet. Jobba direkt? Efter utbildningen har du goda chanser att få jobb inom lantbruksområdet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Som elev får du praktik på såväl svenska som utländska företag. Våra elever har bland annat praktiserat på stora gårdar som till exempel Vadsbo mjölk och Vadsbo växtodling, Stora Markie Gods samt på danska, engelska, franska och irländska gårdar.

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}