Programmet för skog, mark och djur, 4år

avskiljare

Nationellt program inom gymnasiesärskolan
Programmet för skog, mark och djur är ett av åtta nationella program inom gymnasiesärskolan. Med den här utbildningen får du en bra grund för arbete inom till exempel lantbruk, parkskötsel eller djurvård. Utbildningen är fyraårig och består av både valbara och obligatoriska kurser. Utbildningen finns på naturbruksskolan Sötåsen. Skolan ligger mitt i naturen med närhet till djur, natur och skog.

elev i klassrum

Utbildningen präglas av en trivsam studiemiljö och ett nära samarbete mellan lärare och elever. Du arbetar mycket utomhus och teori blandas med mycket praktiskt arbete. Du får utbildning i små grupper och i lugn studietakt. Utbildningen innehåller även kurser som gör dig förberedd för vuxenlivet. På skolorna finns möjlighet till internatboende under skolveckan och du har alltid vuxenstöd av såväl lärare som all annan personal på skolan.

Programfördjupningar
På Naturbruksskolan Sötåsen inom programmet för skog mark och djur kan du välja på fyra programfödjupningar.
I menyn till vänster kan du läsa mer kring varje programfördjupning. Det går också bra att klicka nedan i punktlistan.

Besök oss!
Är du nyfiken på skolan och vill göra ett besök? Boka gärna in en personlig visning!

Har du frågor kring gymnasiesärskola?
Kontakta särskolechef
Anders Nordström
076-306 04 16 

Här kan du läsa programmet för skog, mark och djur:

Naturbruksskolan SötåsenInternat och LSS-boende

Gymnasiesärskola på naturbruksskolan Sötåsen

Här kan du läsa programmet för skog, mark och djur:

Naturbruksskolan SötåsenInternat och LSS-boende

Kontakt


Rektor för gymnasiesärskolan
Anders Nordström
076 306 04 16
 

Naturbruksskolan Sötåsen
Växel: 0506 - 168 00 
 

uiqt|wBivlmz{5vwzl{|zwuH%vozmoqwv5{mivlmz{5vwzl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%xx5{w|i{mvH%vozmoqwv5{mm%xx5{w|i{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}