Ej behörig till det nationella programmet?

avskiljare

Om du saknar betyg för att vara behörig till naturbruksprogrammet kan du söka något av följande två introduktionsprogram:

Programinriktat individuellt val (IMPRO)
Du som inte är behörig till naturbruksprogrammet kan söka naturbruksutbildning i form av programinriktat individuellt val, sk IMPRO. Det innebär att du läser naturbrukskurser samtidigt som du läser grundskoleämnen för att bli behörig till naturbruksprogrammet. Meningen är att IMPRO ska leda till att du blir antagen på naturbruksprogrammet under din gymnasietid. Utbildningen erbjuds på samtliga skolor i mån av plats.

BEHÖRIGHETSKRAV FÖR ATT SÖKA IMPRO
Betyget godkänd i svenska, engelska och/eller matematik samt ytterligare tre/fyra ämnen. Totalt minst 60 poäng. Dessutom måste du vara obehörig till naturbruksprogrammet.

SÅ SÖKER DU IMPRO
Du söker till IMPRO på samma sätt som vid ansökan till naturbruksprogrammet, men med egen ansökningskod.

Yrkesintroduktion (IMYRK)
Du som saknar godkända betyg för behörighet till naturbruksprogrammet kan söka yrkesintroduktion. Du får då en yrkesinriktad utbildning. Meningen är att utbildningen ska underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller leda till studier på programinriktat individuellt val (IMYRK) eller på naturbruksprogrammet. Utbildningen erbjuds på samtliga skolor i mån av plats. Elever från grundsärskolan kan söka till yrkesintroduktion. Hemkommunen gör då en bedömning av elevens möjligheter att klara av utbildningen.

BEHÖRIGHETSKRAV FÖR ATT SÖKA IMYRK 
Du måste vara obehörig till naturbruksprogrammet.

SÅ SÖKER DU IMYRK
Du lämnar din intresseanmälan för yrkesintroduktion på samma sätt som när du söker till naturbruksprogrammet, men med egen ansökningskod. Yrkesintroduktion anordnas individuellt. Det innebär att din ansökan kan jämföras med en intresseanmälan och urvalet till utbildningen görs genom en individuell bedömning. Antagningen till yrkesintroduktion sker i samverkan mellan din hemkommun och antagningsenheten.

OSÄKER PÅ BEHÖRIGHETEN?
Om du är osäker på om ditt slutbetyg kommer att göra dig behörig till naturbruksprogrammet, programinriktat individuellt val (IMPRO) eller yrkesintroduktion (IMYRK) kan du söka flera program på samma skola. Din ansökan hanteras då utifrån dina rangordnade val.

Kontakt

Anneli Ekh
070 082 29 48 

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}