Helgöppna internat från och med ht-16

Helgöppna internat och kök på våra skolor Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Axevalla från och med hösterminen 2016

Utefter de målgruppsanalyser som har genomförts har det framkommit att eleverna önskar helgöppna internat då många har lång resväg till och från våra skolor. Detta behov kommer troligtvis att öka då upptagningsområdet är hela regionen och även utanför regionen.

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}