Naturbrukskansliet

Naturbrukskansliet ansvarar för beredning av ärenden till styrelsen, administrativ ledning av naturbruksverksamheten och antagning av elever och studenter till naturbruksskolorna och Biologiska Högskolan.

Postadress:
Regionens Hus, 541 80 Skövde

Besöksadress: 
S:ta Helenagatan 5B

Telefon: 010 - 441 00 00
Telefax: 010 - 441 30 50
E-post: E-postadress

Faktureringsadress:
Naturbruksförvaltningen
Fe 983
405 83  Göteborg

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:38