UAV-teknik inom växtodlingsbranschen

Idag ökar tillgängligheten på UAV-teknik i form av drönare snabbt, men trots teknikens potential är användningen inom lantbruket fortfarande liten.

Vi vill stimulera till ökad användning av UAV-teknik inom lantbruket genom att visa på vilka positiva effekter det kan ge. För att undersöka detta genomför vi testflygningar med drönare på olika växtodlingsfält. Dessa testflygningar genomförs med olika kameror och vi jämför resultatet med traditionella kvävesensorer och andra markmätningar.
Några av de vinster vi ser att ett ökat användande av ny digital teknik kommer leda till är ökad lönsamhet och större miljöhänsyn genom minskat fossilberoende och mindre övergödsling. Målet med hela projektet är att få fler lantbrukare att använda sig av UAV- och sensorteknik genom att vi visar och kommunicerar de goda resultat användandet kan leda till.

Vill du veta mer?

Mats Söderström
0511-672 44
mats.soderstrom@slu.se

Partners
SLU Skara
http://www.slu.se/
Hushållssällskapet Skaraborg
http://hushallningssallskapet.se/
Agroväst Livsmedel AB
www.agrovast.se

Hans Nilsson

Projektledare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-05-04 13:32