Beteendehantering för framtidens djurhållning

get

Beteendehantering med fokus på djurvälfärd är ett snabbt växande område både i och utanför Sverige.

Ett projekt vi arbetar med är en testbädd i vårt djurhus på naturbruksskolan Sötåsen, där har vi långsiktiga strategier med mål för djurhållningen. Ett exempel på hur testbädden genomförs som vi jobbar med är hur vi klipper klövarna på våra getter. Tidigare har klippningens utformning baserats på vem som utför den, ibland har djurvårdarna jagat getterna för att därefter kunna hålla fast dem och klippa klövarna.

Inom testbädden arbetar vi istället med en strategisk plan på hur det ska gå till genom att vi klipper samtidigt som geten äter, eller så lockar vi geten att själv vilja genomföra klippningen och komma till djurvårdaren genom godis.
Det finns många fördelar med att göra på det här viset, dels så blir det mindre stressande för djuret och det blir en bättre djurvälfärd. I och med att djuret mår bättre minskar det också risken för djurskötaren att få sparkar eller liknande.

Getklippning är ett exempel av flera i testerna att arbeta med beteendehantering för djurvälfärd. Utöver detta arrangerar vi också utbildningar i hur man kan arbeta med strategier i djurträningen. Projektet bidrar också till en utveckling av gymnasieutbildningen och våra elever blir ännu bättre rustade inför ett framtida yrke inom branschen.


Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:21