Projekt

Behovet av egenproducerat proteinfoder växer allt mer, och för att möta detta behov har vi börjat framställa vårt eget proteinfoder till våra mjölkkor.

Biogas är en av de mer miljövänliga energikällorna vi har idag och en sak vi kan uppgradera till fordonsgas är den gödselgas som bildas av kor.

Idag ökar tillgängligheten på UAV-teknik i form av drönare snabbt, men trots teknikens potential är användningen inom lantbruket fortfarande liten.

Det är många som väljer ett vegetariskt alternativ på tallriken och då är det viktigt att vi kan erbjuda ett svenskt, lokalproducerat vegetarisk alternativ.

Föreställ dig ett lantbruk med ett effektivt kretslopp av näring på gården, optimerade växtföljder och liten jordbearbetning.

För att hjälpa konsumenter och producenter att hitta varandra arbetar vi med ett projekt där vi identifierar och bygger platser där de kan finna varandra.

Beteendehantering med fokus på djurvälfärd är ett snabbt växande område både i och utanför Sverige.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:38