Utvecklingsprojekt

Pågående projekt

get

Beteendehantering med fokus på djurvälfärd är ett snabbt växande område både i och utanför Sverige.

åkerböna

Behovet av egenproducerat proteinfoder växer allt mer, och för att möta detta behov har vi börjat framställa vårt eget proteinfoder till våra mjölkkor.

solpaneler

För att skapa nya möjligheter till klimatsmarta energilösningar testar vi just nu möjligheten att använda likström från egenproducerad energi. Projektet drivs i samarbete med forskningsinstitutet RISE.

växt

För att vi ska kunna arbeta mer hållbart med växtodling behöver fler nya tekniker och metoder göras tillgängliga på marknaden och nå användaren.

samverkan

Moderna skolor behöver idag erbjuda både forskning och utbildning på hög nivå, fungera som samhällsinnovatörer och vara lyhörda på arbetsmarknadens behov. För att lyckas med det krävs ett tätt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. Därför deltar vi i EU-projektet Peat Valley+, som handlar om att stärka det regionala samarbetet mellan utbildningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor.

Korta livsmedelskedjor

För att hjälpa konsumenter och producenter att hitta varandra arbetar vi med ett projekt där vi identifierar och bygger platser där de kan finna varandra.

ko

Biogas är en av de mer miljövänliga energikällorna vi har idag och en sak vi kan uppgradera till fordonsgas är den gödselgas som bildas av kor.

solmacc

Föreställ dig ett lantbruk med ett effektivt kretslopp av näring på gården, optimerade växtföljder och liten jordbearbetning.

Det är många som väljer ett vegetariskt alternativ på tallriken och då är det viktigt att vi kan erbjuda ett svenskt, lokalproducerat vegetarisk alternativ.

Idag ökar tillgängligheten på UAV-teknik i form av drönare snabbt, men trots teknikens potential är användningen inom lantbruket fortfarande liten.

Simgårdens projekt

Framtiden är här - nu kan vi köra traktor, skogsmaskin och skördetröska inomhus!

Istället för att de intresserade tar sig till oss, tar vi oss dit de intresserade finns!

När eleverna har undervisats i körteknik för exempelvis traktor och skogsmaskin har de tidigare fått använda verkliga maskiner utomhus.

SimGården är en innovativ testmiljö för digitalisering i skolan med inriktning på simulering av körteknik, maskiner och tunga fordon.

Avslutade projekt

lampa

Det finns många sätt att spara energi på, men hur vet man egentligen vad som ger mest effekt och hur man kan planera sin energianvändning till att bli så smart som möjligt?