Miljö och utveckling

Vår miljöpolicy

Miljöpolicyn är grunden för miljöarbetet i hela vår verksamhet. Den sammanfattar vår ambition och strävan att ständigt förbättra oss inom miljöområdet.

Vår strävan är att:

  • Erbjuda en god och säker arbetsmiljö
  • Främja miljön för människor, djur och natur
  • Begränsa eller minska vårt resursbehov och våra utsläpp
  • Välja miljövänliga alternativ
  • Genom utbildning och engagemang ge vår personal och våra elever möjlighet att efter egen förmågadelta i och utveckla miljöarbetet
  • välja leverantörer och samarbetspartners som lever upp till våra egna mål
  • Föra diskussioner med inblandande i vår verksamhet för miljöarbetets fortsatta utveckling
  • Alltid följa lagar och krav inom miljöområdet
  • Förebygga alla risker för föroreningar.
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34