Internationellt utbyte

Är du nyfiken på hur arbetet ser ut i andra länder?

På Sötåsen får du chansen att besöka skolor och arbetsplatser i Frankrike och Finland. Du har också möjlighet att göra din APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands. Jobba på bondgård i Frankrike Varje år har vi utbyte med skolan Saint Yves i Frankrike. Hit har du möjlighet att åka och praktisera på en fransk bondgård under en vecka. För att du ska känna dig trygg och få en givande praktik följer personal från skolan med och ser till att allt fungerar. De elever som åkt på utlandspraktik brukar säga att det är det bästa minnet de har från gymnasietiden!

Besök djurvårdare i Finland
Du som läser djurvård har varje år chansen att åka till skolan Tuorla i Finland. Vi åker dit varje vår och de brukar komma till oss varje höst. Där besöker vi ett hundspa, djurparker, akvarier och djurbutiker. Under de dagarna vi är där gör vi också olika aktiviteter med de finska eleverna.

APL utomlands
Känner du till en arbetsplats utomlands där du vill göra din APL? Då har du vårt fulla stöd och du kan till viss del få ekonomiskt stöd för att kunna genomföra praktiken.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34