Axevalla hästcentrum

Just nu sker stora satsningar på Axevalla, där ett regionalt hästcentrum håller på att byggas upp. Hästcentrumet ger dig fantastiska möjligheter att satsa på din ambition i en professionell miljö.

Rid- och travutbildning på elitnivå
Här får du alla förutsättningar att nå dina mål. Du har tillgång till ett nytt och modernt utbildningsstall, ridhus, körhall, Axevallas fina tävlingsbana, rakbana, belyst motionsslinga, rundbana och sandbana – en komplett anläggning för såväl rid- som travsport. 

Du som läser utgången hästskötare med inriktning ridning eller trav tillbringar hela din studietid på Axevalla hästcentrum, här finns även lokaler för de teoretiska gymnasiekurserna. Det finns gott som stallplatser och nyrenoverat boende i anslutning till området.

Hållbar hästhållning
Framtidens hästföretagare behöver hållbara metoder och förutsättningar för hästhållning som tar hänsyn till allt från hästens behov, djurskyddslagstiftelsen, behovet av en god arbetsmiljö och en hållbar ekonomi för företagaren.

Vi arbetar tillsammans med näringen för att stärka förutsättningarna för tillväxt och utveckling genom att bedriva utvecklingsprojekt kring hållbara hästhållningssystem i anslutning till Axevalla.

Hovslageriutbildning
Hovslagarskolan i Skara har bedrivits sedan 1700-talet och den enda svenska hovslagarutbildning som är godkänd av Europeiska Hovslagareorganisationen EFFA. Idag bedrivs dels grundutbildning och dels påbyggnadsutbildning.

Samarbete för bättre förutsättningar
Flera intressenter är involverade i anläggningen: bland andra Axevalla travbana, ridskolan Skålltorp, Skara kommun, Biologiska Yrkeshögskolan och så Naturbruksförvaltningen. Hästcentrumet bygger på att vi utvecklar våra verksamheter i samverkan så att resurser i form av anläggningar, lokaler, kompetens och satsningar kan utnyttjas av alla för hela områdets bästa.

Utgångar möjliga att läsa via Sötåsen Naturbruksskola

Jenny Jacobsson

Rektor Sötåsen
Telefonnummer
E-post

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer
bild-1863895643930486_1960297850956931
Ni vet väl om att vi även har vuxenutbildning? Följ Vuxenutbildning Naturbruksförvaltningen för att få uppdateringar om våra spännande kurser!
Senast uppdaterad: 2018-01-09 10:49