Välkommen in i vår gröna värld!

Är det dags att göra gymnasievalet?

Naturbruksprogrammet till för dig som vill kombinera teori och praktik, som älskar ny teknik och som vill skapa minnen för livet under din gymnasietid.

För att läsa hos oss behöver du inte ha några förkunskaper. Vi rustar dig med allt du behöver kunna för att känna dig trygg i rollen som framtidens naturbrukare. Efter studenten är du redo att börja arbeta direkt, starta ditt eget företag eller läsa vidare på högskola. Digital teknik, toppmoderna maskiner, simulatorer och nyrenoverade lokaler gör att du får en modern utbildning som matchar arbetsmarknadens behov.

Klicka dig runt på vår webbplats och upptäck hur vi arbetar i våra naturnära klassrum och varför just naturbruk är rätt väg att gå!

Ett naturligt val

Naturbruksprogrammet är på 2500 poäng:

Gymnasiegemensamma ämnen   600p
Programgemensamma karaktärsämnen   400p
Inriktningsämnen   300p
Programfördjupningar   900p
Individuellt val   200p
Gymnasiearbete   100p
Summa 2500p


I Gymnasiegemensamma ämnen ingår svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap, historia samt idrott och hälsa.

Programgemensamma karaktärsämnen omfattar biologi, entreprenörskap och naturbruk.

Inriktningsämnen (kurser inom de olika inriktningarna):

  • Djur: djurens biologi, djuren i naturbruket och djurhållning
  • Lantbruk: marken och växternas biologi, djuren i naturbruket samt fordon och redskap
  • Skog: marken och växternas biologi, motor- och röjmotorsåg 1 samt mångbruk av skog
  • Trädgård: marken och växternas biologi, fordon och redskap samt växtkunskap 1

Programfördjupningar är ett block med kurser som är inriktade mot den yrkesutgång du väljer. 

För gymnasiebehörighet till naturbruksprogrammet krävs 
godkända betyg i: Svenska eller svenska som andraspråk, Engelska, Matematik och minst fem andra ämnen från grundskolan.

Saknar du behörighet till naturbruksprogrammet?
Då kan du söka till Programinriktat individuellt val (IMPRO) eller till Yrkesintroduktion (IMYRK) på samtliga våra naturbruksskolor.

Behörighetskrav till IMPRO
Då krävs betyget "E" i grundskoleämnena svenska, engelska och matematik samt ytterligare tre ämnen. Alternativt betyget "E" i grundskoleämnet svenska, "E"i antingen engelska eller matematik samt ytterligare fyra ämnen. Du måste dessutom vara obehörig till naturbruksprogrammet.

Behörighetskrav till IMYRK
Om du helt saknar behörighet till naturbruksprogrammet kan du ansöka om Yrkesintroduktion (IMYRK).

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
I alla inriktningar ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, så kallad APL. Den görs oftast på ett företag eller organisation inom den inriktning du valt. För många innebär APL-en kontakter som leder till jobb efter utbildningen.

Läsa vidare på högskola
På naturbruksprogrammet erbjuds du kurser som ger grundläggande eller särskild behörighet till högskolan. Vissa av skolorna erbjuder möjlighet att läsa in naturvetenskaplig behörighet.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:30