Skola för alla sinnen

Ett naturligt val

Är det dags att göra ditt gymnasieval? På vår webbplats får du en överblick av vad Västra Götalandsregionens naturbruksskolor kan erbjuda dig – utbildning, personlig utveckling och minnen för livet.

Upplev ett klassrum utan väggar
Ett av de val du står inför är om du vill ha en praktisk eller teoretisk gymnasietid, hos oss på Naturbruk får du både och. Vi tillämpar teori direkt i verkligheten och arbetar med samtliga sinnen: smaka, lukta, se, höra och känna. Allt för att göra varje lektion till en upplevelse!

Bättre utbildning för dig
Förutom att vara trivsamma och stimulerande miljöer för ditt lärande fungerar våra skolor också som mötesplatser och motorer för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Genom att samla vår kunskap och kompetens inom ett par områden på varje skola kan vi erbjuda både djup och bredd inom just ditt område. Eftersom våra skolors terminstider och scheman är samplanerade har du också möjlighet att välja att läsa kurser på en annan skola än din ordinarie. Utbildningen sker i nära samarbete med branschen med målet att göra dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Digital teknik, toppmoderna maskiner, simulatorer och nyrenoverade utbildningslokaler och internat gör att du får en modern utbildning i miljöer med anor. 

Ta studenten med rätt kompetens
För att läsa hos oss behöver du inte ha några förkunskaper om skog, lantbruk, trädgård eller djur. Du lär dig alla grunder som behövs för att känna dig trygg i din roll som framtidens naturbrukare. Vi har en rad yrkesutbildningar som passar alla. Det som utbildningarna har gemensamt är en nära förankring till arbetslivet där utbildningens mål är att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden. Dessutom får du grundläggande högskolebehörighet så att du har möjlighet att göra vad du vill efter studenten. Studera vidare eller börja jobba direkt? Valet är ditt!

Naturbruksprogrammet är på 2500 poäng:

Gymnasiegemensamma ämnen   600p
Programgemensamma karaktärsämnen   400p
Inriktningsämnen   300p
Programfördjupningar   900p
Individuellt val   200p
Gymnasiearbete   100p
Summa 2500p


I Gymnasiegemensamma ämnen ingår svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap, historia samt idrott och hälsa.

Programgemensamma karaktärsämnen omfattar biologi, entreprenörskap och naturbruk.

Inriktningsämnen (kurser inom de olika inriktningarna):

  • Djur: djurens biologi, djuren i naturbruket och djurhållning
  • Lantbruk: marken och växternas biologi, djuren i naturbruket samt fordon och redskap
  • Skog: marken och växternas biologi, motor- och röjmotorsåg 1 samt mångbruk av skog
  • Trädgård: marken och växternas biologi, fordon och redskap samt växtkunskap 1

Programfördjupningar är ett block med kurser som är inriktade mot den yrkesutgång du väljer. 

För gymnasiebehörighet till naturbruksprogrammet krävs 
godkända betyg i: Svenska eller svenska som andraspråk, Engelska, Matematik och minst fem andra ämnen från grundskolan.

Saknar du behörighet till naturbruksprogrammet?
Då kan du söka till Programinriktat individuellt val (IMPRO) eller till Yrkesintroduktion (IMYRK) på samtliga våra naturbruksskolor.

Behörighetskrav till IMPRO
Då krävs betyget "E" i grundskoleämnena svenska, engelska och matematik samt ytterligare tre ämnen. Alternativt betyget "E" i grundskoleämnet svenska, "E"i antingen engelska eller matematik samt ytterligare fyra ämnen. Du måste dessutom vara obehörig till naturbruksprogrammet.

Behörighetskrav till IMYRK
Om du helt saknar behörighet till naturbruksprogrammet kan du ansöka om Yrkesintroduktion (IMYRK).

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
I alla inriktningar ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, så kallad APL. Den görs oftast på ett företag eller organisation inom den inriktning du valt. För många innebär APL-en kontakter som leder till jobb efter utbildningen.

Läsa vidare på högskola
På naturbruksprogrammet erbjuds du kurser som ger grundläggande eller särskild behörighet till högskolan. Vissa av skolorna erbjuder möjlighet att läsa in naturvetenskaplig behörighet.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:38