Växtodling och djurhållning

djurhållning

Är det hållbara lantbruket framtiden för dig?

På yrkesutgången växtodling och djurhållning lär du dig om alla delar i växtodling och spannmålsproduktion. Du lär dig också att ta hand om lantbruksdjur och underhålla och sköta de maskiner som används. Ett perfekt val för dig som vill kunna lite av allt!

Yrkesutgången Växtodling och djurhållning finns både på Sötåsen i Töreboda och på Uddetorp i Skara. På båda skolorna finns en gedigen maskinpark, simulatorcenter där du kan träna både sådd och skörd året om, lantbruksdjur som kor, får och grisar och såklart stora arealer åkermark. Skillnaden mellan skolorna är att Uddetorp bedriver konventionellt lantbruk och Sötåsen ekologiskt. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
I utbildningen ingår minst 15 veckors APL. Detta innebär att delar eller hela kurser är ute på en arbetsplats. Eleverna få både lära sig och träna på moment som ingår i olik kurser. Ett annat syftet är att eleven ska utveckla en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.  

APL-platsen anvisas av skolan. Oftast är det en arbetsplats i närheten av elevens hemort men kan även förläggas till andra orter utifrån elevens utgång.  Normalt är man ute ca 40 h per vecka på sin APL-plats. Ofta leder en lyckad APL till någon form av anställning eller att man knyter viktiga kontakter för framtida arbeten eller utbildning. APL-veckorna är det som många elever tycker roligast i sin utbildning.

Programöversikt Sötåsen
Programöversikt Uddetorp

Senast uppdaterad: 2018-05-04 12:42