Skogsmaskinservice

skogsmaskinservice

Är du tekniskt lagd och vill arbeta nära naturen?

Du som läser skogsmaskinservice får lära dig att underhålla och reparera skogsmaskiner. Du arbetar med moderna maskiner och digital utrustning både ute i naturen och i skolans verkstad. Efter studenten är du redo för en arbetsmarknad där din kompetens är efterfrågad!

På gränsen mellan Svenljungas samhälle och den omgivande naturen ligger vårt centrum för utbildning inom skog. Här finner du stora arealer med skog, hägn för jakt och hundträning, en maskinpark med toppmoderna skogsmaskiner och anläggningar för tillvaratagande av vilt. Här finns med andra ord allt du behöver för att förbereda dig inför en bransch som alltid skriker efter utbildad personal – skogsnäringen!

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
APL sker hos större bolag och entreprenörer. Tidigare elever har spenderat sin APL hos bland annat skogsmaskinverkstäder och inköpsorganisationer såsom Derome, Vida, Sydved med flera.

Programöversikt.

Senast uppdaterad: 2018-08-23 13:54