Naturguide

klättervägg

Vill du bli en naturlig ledare?

Som naturguide får du träna upp din förmåga att leda andra och hålla kurser och guidade turer. Turistnäringen blir din framtida bransch och på vägen dit läser du kurser inom natur, friluftsliv, turism, entreprenörskap och överlevnadsteknik.

På gränsen mellan Svenljungas samhälle och den omgivande naturen ligger vårt centrum för utbildning inom skog. Här finner du stora arealer med skog, hägn för jakt och hundträning, en maskinpark med toppmoderna skogsmaskiner och anläggningar för tillvaratagande av vilt. Här finns med andra ord allt du behöver för att förbereda dig inför en bransch som alltid skriker efter utbildad personal – skogsnäringen!

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Skolans breda kontaktnät inom näringarna gör att eleverna har möjlighet att göra APL hos några av landets främsta entreprenörer och företag. Utöver det finns ett antal etablerade APL-platser utomlands.

Programöversikt.

Senast uppdaterad: 2018-08-23 13:40