Jakt och viltvård

viltvård

Finns din framtid i skogen tillsammans med djuren?

Då kan utgången Jakt och viltvård ge dig de kunskaper du behöver. Du får spendera stor tid av din utbildning ute i det vilda och praktisera jakt i olika former. Kunskaper som du kommer få med dig är bland annat inom tillvaratagande av djuret, artkännedom, viltvård, vapen och skytte och mycket annat. Utöver de praktiska elementen får du självklart möjlighet att läsa grundläggande högskolebehörighet. Om du har en egen hund är den välkommen till skolan också.

Jaktutbildningen på naturbruksskolan Svenljunga är en modern utbildning där vi använder oss av skyttesimulator. Du får hos oss också tillgång till godkänt slakteri, vildsvin- och dovhjortshägn, hundträningshägn för vildsvinshundar utsättning av fågel med mera. Som elev hos oss får du uppleva och lära dig om olika jaktformer, därför gör vi flera olika resor med jakttema: hjortjakt i Norge, småviltsjakt i Skåne, bäverjakt norrut samt några kortare turer runt om i landet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Skolans breda kontaktnät inom näringarna gör att eleverna har möjlighet att göra APL hos några av landets främsta entreprenörer och företag. Utöver det finns ett antal etablerade APL-platser utomlands.