Jakt och viltvård

viltvård

Vill du helst tillbringa din tid ute i skog och mark?

Läser du jakt blir du en mästare på hela kedjan – från jakten ute i det vilda till tillvaratagande av djur, vapen och skytte samt viltvård. På skolan finns en modern skyttesimulator, en godkänd vilthanteringsanläggning och hägn för dovvilt, vildsvin och hundträning.

På gränsen mellan Svenljungas samhälle och den omgivande naturen ligger vårt centrum för utbildning inom skog. Här finner du stora arealer med skog, hägn för jakt och hundträning, en maskinpark med toppmoderna skogsmaskiner och anläggningar för tillvaratagande av vilt. Här finns med andra ord allt du behöver för att förbereda dig inför en bransch som alltid skriker efter utbildad personal – skogsnäringen!

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Skolans breda kontaktnät inom näringarna gör att eleverna har möjlighet att göra APL hos några av landets främsta entreprenörer och företag. Utöver det finns ett antal etablerade APL-platser utomlands.

Programöversikt.

Senast uppdaterad: 2018-08-23 13:43