Trädgårdsmästare inom utemiljöer 400 YH-poäng

Vill du vidareutbilda dig till trädgårdsmästare med inriktning på utemiljöer?

Då har vi utbildningen för dig. Det här är en distansutbildning där du pluggar den största delen av tiden på hemmaplan och träffar dina studiekamrater och lärare vid totalt 20 träffar med fyra dagar vid varje tillfälle under två år. Förutom under LIA-perioderna innebär det aktiva studier cirka var 3-4:e vecka. Merparten av träffarna är förlagda till Dingle

(karta: se här) och vissa träffar genomförs på Botaniska Trädgården i Göteborg.

 Utemiljön har stor betydelse för människors välbefinnande. Utbildningen ger dig kunskap om marken och de växter vi kan använda utifrån deras egenskaper och krav på växtplats. Här ingår design och gestaltning samt anläggning av olika typer av utemiljö som gångar, trappor och murar. Du får även en fördjupning i kunskapen om växter som tekniska element i urbana miljöer. Du lär dig kvalitetssäkring, service, entreprenadjuridik och kalkylering.

 Det råder idag stor brist på arbetsledare/lagbasar inom skötsel, förvaltning och nyanläggning av utemiljö och det förväntas även stora pensionsavgångar inom snar framtid. Du har därmed goda förutsättningar att få arbete efter avslutad utbildning.

Obligatoriska kurser (5 YH-poäng = 1 veckas studier)

 • Kvalificerad drift och förvaltning 50 p
 • Kvalificerad växtkunskap och växtanvändning 50 p
 • Miljöanpassad design och anläggning av utemiljöer 50 p
 • Fördjupning Växter som tekniska element i urbana miljöer 20 p
 • Entreprenadjuridik och kalkylering 40 p
 • Ledarskap 30 p
 • Kyrkogårdsförvaltning 10 p
 • LIA Drift och underhåll av utemiljö 40 p
 • LIA Fördjupning 20 p
 • LIA Ledarskap 10 p
 • LIA Projektering och anläggning av utemiljö 40 p
 • Examensarbete 40 p

Summa: 400 YH-poäng

 

LIA – Lärande i arbete

Inom Yrkeshögskolan är LIA – Lärande i arbete en viktig del i utbildningen. Du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och du får nya viktiga kunskaper med dig fortsättningsvis. Du bygger ut ditt personliga nätverk genom de kontakter du får med både arbetsgivare och övriga inom branschen.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är 80 veckor, dvs. 2 års heltidsstudier (400 YH-poäng) på distans med regelbundna träffar i Dingle.

Teori varvas med praktik, totalt 22 veckor består av LIA (Lärande i arbetslivet) som är uppdelat i fyra delar med olika inriktning. Dessutom gör du ett examensarbete ute på en arbetsplats i 8 veckor.

 

Du får en personlig coachning – Vi tar hand om våra studenter! Vi är flexibla och du kan påverka studieupplägget efter dina behov. 

 

Preparandutbildning

Info om "Riktad preparandutbildning" för komplettering av särskild behörighet för denna YH-utbildning: Se här.

Anmälan till preparandkursen gör du genom mejl till Lena Molander eller Maria Johansson, se adresser nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
Kraven för grundläggande behörighet är gemensamma för alla Yh-utbildningar. Du har grundläggande behörighet om du uppfyller något av följande:

 1. Du har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng.
 2. Du har slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng.
 3. Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2.
 4. Du har praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra dig  utbildningen.
 5. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

Utöver grundläggande behörighet krävs:

1. Lägst betyget 3/G/E i Trädgårdsanläggning1, Växtkunskap1, Beskärning och trädvård samt Skötsel av utemiljöer från ungdomsgymnasium eller komvuxutbildning, eller motsvarande kurser från tidigare gymnasiesystem.

eller

Minst fem av TCYK:s yrkeskurser eller Naturbrukets Yrkesnämnds branschcertifikat Grönt kort. Se. http://www.yrkesbevis.com/dynamic/kursplaner.asp

eller

Yrkeserfarenhet som förvärvats inom branschen, sammanlagt minst 9 månader heltid under växtsäsongen mars-oktober, samt kunskaper motsvarande gymnasiekurserna Trädgårdsanläggning1, Växtkunskap1, Beskärning och trädvård samt Skötsel av utemiljöer.

eller

Arbetslivserfarenhet av arbetsledande position om minst 2 år heltid samt kunskaper motsvarande gymnasiekurserna Trädgårdsanläggning1, Växtkunskap1, Beskärning och trädvård samt Skötsel av utemiljöer.

eller

Riktad preparandutbildning med godkänt resultat. Mer info om preparandutbildningen: se nedan.

 2. Allmän arbetslivserfarenhet minst 2 år heltid.

3. Körkort lägst klass B.

Hur ansöker jag?
Du kan söka utbildningen genom att följa denna länk.

Får jag ta CSN?
Studierna berättigar till studiemedel via CSN.

Vad blir jag efter avslutad utbildning?
Utbildningen leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen som trädgårdsmästare inom utemiljö. För att få examensbevis krävs minst betyget godkänd i samtliga kurser i utbildningen. 

Lena Molander

För frågor angående utbildningen:
Telefonnummer
E-post

Maria Johansson

För frågor angående utbildningen:
Telefonnummer
E-post

För frågor angående antagningsförfarandet

Kathrin Strand

Utbildningssekretera
Telefon
E-post

Marina Staav

Adm koordinator
Telefon
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:30