Drifttekniker – förnybar energi 400 YH-poäng

drifttekniker

Drifttekniker – förnybar energi

 

I energibranschen finns ett stort anställningsbehov samt ett uttalat kompetensbehov inom drift och underhåll av bioenergianläggningar såsom förbränningsanläggningar och biogasanläggningar. Här behövs kompetent personal och egna företagare inom både små- och storskalig energiproduktion. De kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen Drifttekniker – förnybar energi syftar till tillgodoser en efterfrågan på personal/entreprenörer som har ett helhetsperspektiv från odling på åker och i skog till energiframställningsprocesser och lagring/överföring av energi. Kompetens att kunna kombinera olika energislag, kunskaper som rör till exempel logistik, ekonomi, upphandlingar, lagar och regler samt praktiska moment som underhåll och reparationer.

I vår tvååriga utbildning till drifttekniker får du fördjupade kunskaper inom förnybar energi. Du får både de senaste forskningsrönen varvat med erfarenheten från kunniga branschföreträdare tack vare vårt nära samarbete med näringslivet. Genom LIA:an kommer du ut i praktiken där du skaffar dig viktiga kunskaper och kontakter och där du har stora möjligheter att bygga ditt eget nätverk i branschen. Utbildningen förbereder dig även för att bli certifierad bioenergiinstallatör.

 • Examensarbete
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Bioenergiråvaror
 • Drifts- och underhållsplanering
 • Ekonomi och entreprenörskap
 • Förnybar energi
 • LIA1
 • Miljöteknik- Kemi, vatten och process
 • Elteknik
 • LIA2
 • LIA3
 • LIA4
 • System- och energieffektivisering
 • Styr- och reglerteknik
 • Systemteknik
 • Miljöoptimerad förbränningsteknik
 • Introduktion

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Utbildningen börjar: 2019-08-26
Utbildningen avslutas: 
2021-05-28

Kan jag söka om jag inte bor i Sverige?
Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen;

kontakta på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0104 - 55 08 30.

Kan jag få CSN?
Ja, utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.

Var finns utbildningen?
Utbildningen finns på Kompetenscentrum Uddetorp strax norr om Skara och är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning på heltid i fyra terminer där teori varvas med praktik.

Vad kan jag jobba som?
Efter utbildningen till Drifttekniker - förnybar energi kan du bland annat arbeta som:

 • Drifttekniker förnybar energi
 • Pannoperatör
 • Installatör förnybara energikällor
 • Energirådgivare
 • Egen företagare inom förnybar energi

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Anna-Lena Andersson

Utbildningsledare
Senast uppdaterad: 2018-11-14 10:10