Kvalificerad djurvårdare 300 YH-poäng

djurvård

Kvalificerad djurvårdare

BYS yrkeshögskoleutbildning till Kvalificerad djurvårdare ger dig kvalificerad kompetens för arbete inom djursjukvården!

Utbildningen kombinerar teori och praktik genom platsförlagd utbildning samt LIA (lärande i arbetslivet). Under LIA-perioderna får du vara ute och tillämpa teorin på djursjukhus och djurkliniker för att få en ökad förståelse, fördjupning och aktiv träning i ditt kommande yrke i den miljö där du sedan ska arbeta.

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om hur du vårdar sjuka djur och hur du förhindrar smittspridning inom djursjukvården. Du lär dig om djurens beteende, näringslära, sjukdomslära, vårdhygien, kundbemötande samt anatomi och fysiologi. Praktikperioderna skapar en trygghet i att utföra olika djurvårdande arbetsuppgifter som exempelvis provtagning, röntgen, medicinering och instrumentvård. I utbildningen ingår även smittskydd samt tillämpning av den lagstiftning som reglerar djurens hälso- och sjukvård, djurskyddsbestämmelser och läkemedelshantering. När du är klar med din utbildning kommer du ha en stor kunskapsbas och kunna arbeta som djurvårdare med D9 på nivå 2.

Utbildningen inkluderar D9 men leder ej till legitimation.

Övning ger färdighet!
Vid vårt KTC (Kliniskt träningscentrum) får du under handledning träna på praktiska moment i en trygg, säker och realistisk miljö. Centret har lokaler som är anpassade för ändamålet med attrapper och simuleringar av verkliga patienter och situationer.

Det är på KTC som du får omsätta din teoretiska kunskap till praktisk fingerfärdighet, vilket ger en bra grund för LIA-kurserna och gör dig väl förberedd för arbetslivet.  

 • Introduktion 10 YH-poäng
 • Arbetsliv och kommunikation inom djursjukvården 25 YH-poäng
 • Djurkunskap och djursjukvård för djurvårdare 55 YH-poäng
 • Näringslära för djurvårdare 15 YH-poäng
 • Polikliniskt arbete för djurvårdare 35 YH-poäng
 • Stationärvårdsarbete för djurvårdare 40 YH-poäng
 • Vårdhygien för djurvårdare 25 YH-poäng
 • Lärande i arbetslivet, LIA 1 - 10 YH-poäng
 • Lärande i arbetslivet, LIA 2 - 30 YH-poäng
 • Lärande i arbetslivet, LIA 3 - 35 YH-poäng
 • Examensarbete 20 YH-poäng

Kraven för grundläggande behörighet är gemensamma för alla Yh-utbildningar. Du har grundläggande behörighet om du uppfyller något av följande:

1.Du har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng.

2.Du har slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng.

3.Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2.

4.Du har praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra dig  utbildningen.

5.Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

Särskilda förkunskaper
Betyg E/G/3 i följande kurser:

Naturbruksprogrammet

 • Djuren i naturbruket, 100p
 • Djurens biologi, 100p
 • Djurhållning, 100p

  Äldre gymnasiebetyg beaktas och värderas av Studie-och yrkesvägledare i antagningsprocessen.

Reell kompetens
Om du vill söka utbildningen men inte har fullständig behörighet enligt ovan, exempelvis om du har erfarenhet av/arbetat med djur/djursjukvård eller har undersköterske- eller sjuksköterskeexamen, kan du söka på reell kompetens. Då behöver du skicka in intyg/betyg på det du har gjort och även skriva ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och vad du vill med utbildningen. Det är sedan antagningsnämnden som gör en bedömning av din kompetens. 

Glöm inte att kryssa i rutan för Reell kompetens när du ansöker!

Utbildningen startar: 2019-01-14
Utbildningen avslutas: 2020-05-29

Urval och platser

Det är 35 utbildningsplatser.

Urvalet baseras på betyg av de särskilda förkunskaperna. Vid samma medelbetyg är relevant yrkeserfarenhet avgörande. Antalet dagar som den sökande arbetat/praktiserat på ett djursjukhus eller klinik är det mått som används i urvalsprocessen.

Hur ansöker jag?
Du kan söka utbildningen genom att följa denna länk.

Kan jag få CSN?
Ja, du har rätt till studiestöd.

Hur ser arbetsmarknaden ut?
Det är branschen som har tagit initiativ till den här utbildningen för att det finns behov av den här kompetensen och vi ser arbetsmarknaden som god.

Kan man gå denna utbildning på distans?
Nej, undervisningen är helt förlagd i Skara, förutom LIA-perioderna som du kan göra på annan plats.

Kan man göra sin praktik var som helst i Sverige?
Ja. Vi uppmuntrar studenterna att söka praktik i hemtrakten.

Krav på praktikplats: Veterinärklinik eller Djursjukhus med minst fem anställda. Av dessa fem måste två vara veterinärer, och tre leg. djursjukskötare alternativt djurvårdare på utökad nivå.

Ingår D9 i utbildningen?
Ja. D9 = Grundkurs i läkemedelshantering, ges som gäller för smådjur och/eller häst. Kursen är uppdelad i en teoretisk del samt en praktisk del (injektions-övningar), med skriftlig tentamen samt ett praktiskt prov.

Ulrika Münz

Lärare
Telefonnummer

Anita Hildensjö

Utbildningsansvarig
Telefonnummer

Preparandutbildning Kvalificerad Djurvård - nivå 2

Preparandutbildning - Kvalificerad Djurvård nivå 2

Om du inte uppfyller den särskilda behörigheten avseende gymnasiekurserna som efterfrågas till utbildningen Kvalificerad Djurvård- nivå 2, 300 poäng så erbjuds här möjligheten att läsa preparandutbildning som innehåller de viktigaste delarna från kurserna

 • Djuren i naturbruket
 • Djurens biologi
 • Djurhållning

För att bli antagen till preparandutbildningen krävs att du har anmält dig till Kvalificerad Djurvård- nivå 2, 300 poäng, anmälningskod BYSDVV19. Denna anmälan görs via https://yhvgr.alvis.gotit.se/student/

Utbildningen kommer att bestå av litteraturanvisningar och instuderingsfrågor via en webbplattform.
Utbildningen kommer att avslutas med en tentamen som ska vara utbildningsanordnaren tillhanda senast måndagen den 22 oktober.

OBS! Ett godkänt resultat på preparandutbildningen innebär inte att man är antagen till utbildningen Kvalificerad Djurvårdare - nivå 2, 300 poäng OBS!

För frågor om denna utbildnings genomförande kontakta utbildningsledare Anita Hildensjö
anita.hildensjo@vgregion.se

Startdatum: 2018-09-17
Slutdatum: 2018-10-22

 • Till de som anmält sig till preparandkursen skickas inloggningsuppgifter under måndagen den 17 september

 

För frågor angående antagningsförfarandet

Kathrin Strand

Utbildningssekretera

Marina Staav

Adm koordinator
Senast uppdaterad: 2018-09-05 13:35