Arbetsledare för parker och kyrkogårdar 300 YH-poäng (Distans)

Ta steget till Arbetsledare för parker och kyrkogårdar! Har du erfarenhet inom park och trädgård och önskar vidareutbilda dig inom arbetsledning?

Du bygger vidare på din tidigare erfarenhet från yrket och läser bland annat ekonomi, ledarskap, arbetsmiljö, växtkunskap och teknik. Under utbildningen kommer du få lära dig att planera, leda och följa upp anläggnings- och skötselarbeten. Du läser även kurser om begravningsverksamhet och historiska kulturmiljöer. Lärande i arbete (LIA) är en viktig del av utbildningen – du är ute i arbetslivet och skaffar dig kontakter och praktiska erfarenheter under 17 av de 60 veckor som utbildningen omfattar.

Branschen efterfrågar välutbildad personal och det finns goda chanser till jobb
efter avslutad utbildning.

Utbildningens upplägg
Utbildningen startar den 15 januari 2018 och avslutas i mars 2019. Du läser på
distans med platsbundna träffar i Skara ungefär en gång i månaden.

 • Anläggning 20p
 • Arbetsledning och ledarskap 25p
 • Arbetsmiljö 10p
 • Begravningskunskap och etik 10p
 • Ekonomi och juridik 20p
 • Examensarbete 10p
 • Fördjupad växtkännedom 35p
 • Historiska kulturmiljöer 10p
 • Kvalificerad skötsel och underhåll av utemiljöer 55p
 • Teknik 20p
 • LIA - Höst- och vinterarbeten 30p
 • LIA - Sommararbeten 30p
 • LIA - Vårskötsel 25p

Summa: 300 YH-poäng

Utbildningens upplägg
Utbildningen är 60 veckor, dvs. 1,5 års heltidsstudier (300 YH-poäng). Du läser på distans med träffar i Skara.
Teori varvas med praktik, totalt 18 veckor består av LIA (Lärande i arbetslivet) som är uppdelat i tre delar med olika inriktning beroende på säsong. LIA kan du göra på din hemort.
 
Du börjar plugga i januari och tar examen i mars året därpå, lagom till säsongsstart.
 
Du får en personlig coachning – Vi tar hand om våra studenter! Vi är flexibla och du kan påverka studieupplägget efter dina behov.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
Kraven för grundläggande behörighet är gemensamma för alla Yh-utbildningar. Du har grundläggande behörighet om du uppfyller något av följande:

 1. Du har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng.
 2. Du har slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng.
 3. Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2.
 4. Du har praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra dig  utbildningen.
 5. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

Krav på särskilda förkunskaper

 • Naturbruksprogrammets kurser Skötsel av utemiljöer, Växtkunskap 1,Beskärning och trädvård samt Trädgårdsanläggning 1. Motsvarande kurser från tidigare gymnasiesystem kan ersätta de nämnda kurserna. Betygsnivå minst E/G/3 i kurserna krävs.
  eller
  Minst fem av TCYKs yrkesbevis (Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommittés yrkesbeviskurser)
  eller
  Godkänd preparandutbildning.

 • Arbetslivserfarenhet inom park/kyrkogård omfattande minst två säsonger
 • Körkort klass B 

Om du inte har ovanstående kurser kan du gå en preparandkurs hos oss.
Kontakta utbildningsledare Maria Nordström för mer information.
E-post: E-postadress Telefon: 0722-36 71 63.

Reell kompetens
Du kan också söka utbildningen på reell kompetens om du inte har fullständig behörighet enligt ovan, om du exempelvis har längre praktiskt erfarenhet inom gröna utemiljöer. Då behöver du skicka in intyg/betyg på det du har gjort och även skriva ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och vad du vill med utbildningen. Det är sedan antagningsnämnden som gör en bedömning av din kompetens.

Glöm inte att kryssa i rutan för Reell kompetens när du ansöker!

Hur ansöker jag?
Du ansöker här.

Ansökan öppnar 1 augusti 2017. Utbildningen startar i Skara den 15 januari 2018.
Utbildningen avslutas i mars 2019, lagom till säsongsstart.
Sista ansökningsdag är 31 oktober 2017.

Kan jag söka om jag inte bor i Sverige?
Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen;
Kontakta oss på BYS:E-postadress eller tel.nr. 0700-82 57 00.

Kan jag få CSN?
Studierna berättigar till studiemedel via CSN.

Vad blir jag efter avslutad utbildning?
Utbildningen leder till yrkehögskoleexamen som arbetsledare för parker och kyrkogårdar. För att få examensbevis krävs minst betyget godkänd i samtliga kurser i utbildningen.

 

Utbildningsledare
Telefonnummer

För frågor angående antagningsförfarandet

Kathrin Strand

Utbildningssekretera
Telefon
E-post

Marina Staav

Adm koordinator
Telefon
E-post