Agrotekniker 450 YH-poäng

Agrotekniker

Bli en del av framtiden inom den gröna näringen!

Hos oss har du möjlighet att skräddarsy din utbildning efter vad du har för intressen och mål. Det finns många valbara kurser och minst 20 veckors (LIA – Lärande i arbete), vilket gör att du kan specialisera dig inom ett visst område.

I vår tvååriga utbildning till agrotekniker får du fördjupade kunskaper inom lantbrukets husdjur, växtodling, teknik, ekonomi och arbetsledning. Du får både de senaste forskningsrönen varvat med erfarenheten från kunniga branschföreträdare tack vare vårt nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och näringslivet. Under din utbildning möter du över 100 experter och genom LIA:an kommer du ut i praktiken där du skaffar dig viktiga kunskaper och kontakter. Du har stora möjligheter att bygga ditt eget nätverk i branschen.
 

Obligatoriska kurser

 • Introduktion
 • Företagsutveckling och driftsledning
 • Grovfoderproduktion med biologi och kemi i växter och foder
 • LIA 1
 • LIA 2
 • LIA 3
 • LIA 4
 • LIA 5
 • Examensarbete

Valbara kurser:

 • Enskilt projekt
 • Fördjupning växtodling
 • Grisproduktion
 • Kommunikation
 • Lammproduktion
 • Mjölkproduktion med näringsfysiologi, fodermedel och fodertilldelning
 • Mjölkproduktion med omvärldsanalys, djurhälsa, avel och produktivitet
 • Nötköttsproduktion
 • Redovisning, bokslut och beskattning
 • Skog, ekologi och kretslopp
 • Teknik för hållbar animalieproduktion
 • Teknik för hållbar växtodling
 • Växtodling 1
 • Växtodling 2

 

Förändringen är också att utbildningen utökas från 400 Yh-poäng till 450. 

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
Kraven för grundläggande behörighet är gemensamma för alla Yh-utbildningar. Du har grundläggande behörighet om du uppfyller något av följande:

 1. Du har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng.
 2. Du har slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng.
 3. Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2.
 4. Du har praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra dig  utbildningen.
 5. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

Särskilda förkunskaper för denna utbildning

 • Marken och växternas biologi
 • Djuren i naturbruket
 • Fordon och redskap

(eller motsvarande kunskaper)
samt minst 12 månaders yrkeserfarenhet inom lantbruk.

Hur ansöker jag?
Du kan söka utbildningen genom att följa denna länk.

Kan jag söka om jag inte bor i Sverige?
Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen;
kontakta på BYS: E-postadress eller tel.nr. 0700-82 57 00.

Kan jag få CSN?
Ja, utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.

Vill du driva företag?
I agroteknikerutbildningen får du kunskaper och färdigheter att framgångsrikt starta, driva 
och utveckla ett lantbruksföretag. Efter utbildningen kan du också ta anställning som exempelvis driftledare, förman, gårdsmästare, försökstekniker, säljare, handläggare eller liknande befattningar.

Var finns utbildningen?
Utbildningen finns på Kompetenscentrum Uddetorp strax norr om Skara och är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning på heltid i fyra terminer. Du läser både obligatoriska och valbara kurser och teori varvas med praktik.

Vad kan jag jobba som?
Som Agrotekniker kan du bland annat arbeta på:

 • Lantmännen
 • Svenska Foder
 • LRF Konsult
 • Jordbruksverket
 • Länsstyrelserna
 • Växa
 • Naturbruksgymnasierna
 • Inom SLU:s försöksverksamhet

 

Barbro Mattsson

Utbildningsledare
Telefonnummer
E-post

För frågor angående antagningsförfarandet

Kathrin Strand

Utbildningssekretera
Telefon
E-post

Marina Staav

Adm koordinator
Telefon
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-16 14:56