Kontakt

Besöksadress: 
Kompetenscentrum Uddetorp
532 96 Skara

Postadress: 
Biologiska Yrkeshögskolan
Regionens Hus
541 80 Skövde

Faktureringsadress:
Naturbruksförvaltningen
BYS
FE 983
405 83 Göteborg

Leveransadress: 
Kompetenscentrum Uddetorp
532 96 Skara

Telefon: 070 - 082 57 00

E-post: naturbruk.bys@vgregion.se