Djurvårdare – Zoohandel

fågel

Djurvård - Zoohandel

Djurvård Zoohandel är utbildningen för dig som är intresserad av att jobba med försäljning av djur eller produkter kopplade till djur.

Utbildningen är på 500 poäng, vilket motsvarar drygt en termins heltidsstudier, och ger dig en gedigen utbildning kring området zoohandel inom yrket djurvårdare. Efter avslutad kurs erhålls betyg i de ingående gymnasiekurserna och vid ett separat godkänt teoretiskt och praktiskt prov ges zoohandelsintyg motsvarande utbildningskrav L80 (intyg för yrkesmässig hantering av djur).

Våra sällskapsdjur blir en allt större del av vår vardag och i många fall betraktas de som ”familjemedlemmar” av oss. Branschen signalerar tydligt att behovet av utbildade djurvårdare är stort. Efter utbildningen ska du kunna grunderna om sällskapsdjur och hur det är att jobba inom zoohandeln.

  • Djurens biologi (BIGDJE0) 100 poäng
  • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 (DJRDJU01) 100 poäng
  • Djur i zoohandel (DJUDJI0) 200 poäng
  • Sällskapsdjur 1 (DJUSÄL01) 100 poäng

Förkunskaper
Du skall ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyg godkänd i
svenska/svenska som andraspråk samt matematik

Intyg
Du får kursbetyg i betygsskalan A-F i ingående kurser. Samt vid separat godkänt behörighetsprov för L80-certifikat (intyg för yrkesmässig handel med sällskapsdjur).

Utbildningsplats/-er
Skolförlagda träffar primärt förlagda på Uddetorp/Sötåsen. i övrigt distans via utbildningsplattform PingPong.

CSN information
Utbildningen är studiemedelberättigad.

Kurslitteratur
Meddelas vid utbildningens start.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri för dig OM din hemkommun godkänner din ansökan. Det finns
ingen möjlighet att själv finansiera din utbildning.

Studieekonomi
Du bekostar själv din kurslitteratur, dina arbetskläder och eventuell skyddsutrustning.
Resekostnader, mat och boende i samband med utbildningen står du också själv för.

Betyg
Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-05-04 13:09