Växtodling - specialisering fortsättningskurs

crop

Har du redan praktiska förkunskaper inom växtodling men behöver stärka din kompetens för att exempelvis starta eller överta ett lantbruksföretag? Eller behöver du komplettera med teori för att läsa vidare? Då ska du läsa vår uppdragsutbildning inom växtodling.

Denna kursen fokuserar på ny teknik, forskning inom växtodling samt precisionsodling. 

Kursen är en del i kurspaketet Lantbruksutbildning. Utbildningen är indelad i block/kurser som kan läsas oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att läsa alla kurser som ingår i utbildningen eller ett urval av kurser för att komplettera din befintliga kompetens. Blocken följer på varandra i ett rullande schema över läsåren.

Endast sökbar för:
Egna företagare; F-skattesedel alternativt bevis om momsregistrerings måste bifogas ansökan.
Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Utbildningssamordnare

Senast uppdaterad: 2018-05-04 13:13