Unghästutbildare 400 YH-poäng

Unghästutbildare

Bli unghästutbildare och arbeta professionellt med unga hästar!

Bys erbjuder en utbildning som ger dig kunskap att utbilda hästar och ponnyer för den internationellt moderna hästnäringens behov, antingen som egen företagare eller som anställd. Det finns en stark efterfrågan på utbildad arbetskraft i bransch, möjligheterna till jobb efter utbildning god. Under utbildningen möter du professionella tränare och du gör din LIA både i Sverige och Europa.

Under utbildningen lär du dig att utbilda unga hästar och ponnyer av olika rasar till trygga individer inför exempel årgångstävlingar/försäljning. Du lär dig att visa hästar på treårstest, kvalitetsbedömningar och årgångstävlingar. Utbildningen innehåller också kunskap om utfodring på ett ekonomisk och rationellt sätt samt hur träningsfysiologi påverkar den unga hästen. Du får träna på att bedöma hästens utveckling, hur den reagerar på arbete samt att lägga upp ett lämpligt träningsprogram för varje häst. Parallellt läser du också kurser som marknadsföring och ekonomi – allt du behöver för att driva ett framgångsrikt hästföretag.

  • Hästens anatomi och fysiologi
  • Hästens biologi
  • Uppfödning och avel
  • Arbetsliv och ledarskap
  • Examensarbete och examen
  • Hästanläggningar
  • Entreprenörskap och affärsplan
  • Förberedelser för och visning av den unga hästen
  • Inridning av den unga hästen
  • Utbildning av den unga hästen
  • LIA Europa
  • LIA Sverige
  • Ridning på utbildad häst

 

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS
2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk
erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 
Särskild behörighet

 • 1 års arbete med hästverksamhet
 • Yrkesprov för hästskötare alternativt motsvarande påvisbar kompetens som styrks genom intyg
 • Personlig ridmässig färdighet motsvarande 1.20 m hoppning samt L:A dressyr som ska styrkas med intyg av lägst B-tränare eller SRLIII ridlärare alternativt tävlingsmeriter som ska bifogas ansökan

För sökande med Islandshästinriktning är det motsvarande kunskaper avseende personlig ridmässig färdighet samt yrkesprov för islandshästar som krävs.

I din ansökan skall följande finnas med:
- Personligt brev
- Slutbetyg från gymnasium
- Intyg från praktikvärd/arbetsgivare som styrker yrkespraktik med hästhantering
- Intyg om att du avlagt godkänd examen som diplomerad hästskötare/intyg eller referenser som styrker motsvarande kunskaper.
- Intyg om dina ridmässiga färdigheter eller utdrag ur tävlingsdatabasen
 
Antagningsprov
Samtliga behörigt sökande kallas till ett antagningsprov som genomförs den 21 maj 2018. Antagningsprovet består av tre delar:
- Ridprov 
- Hästhanteringsprov
- Skriftligt kunskapstest

Hur ansöker jag?
Du kan söka utbildningen genom att följa denna länk.

Kan jag söka om jag inte bor i Sverige?
Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen;
Kontakta oss på BYS: 
naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00

Kan jag få CSN?
Utbildningen är studiemedelsberättig för heltidsstudier via CSN. 

Var finns utbildningen?
Utbildningen finns i Skara och är en yrkeshögskoleutbildning på heltid i 4 terminer.

Vad blir jag efter avslutad utbildning?
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen till unghästutbildare. För att få examensbevis krävs minst betyget godkänd i samtliga de kurser som ingår i din valda utbildningsinriktning. Du kan arbeta både som anställd eller med eget företag.

För frågor angående antagningsförfarandet

Kathrin Strand

Utbildningssekretera

Marina Staav

Adm koordinator

Monika Andersson

Lärare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-05-18 13:19