Djurskötare i lantbruk

lantbruksdjur

Djurskötare i lantbruk

Vill du jobba med lantbruksdjur i framtiden?

Vår utbildning till djurskötare i lantbruk passar dig som vill arbeta med skötsel av lantbruksdjur, men behöver praktiska och teoretiska grundkunskaper. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de vanligaste produktionsdjuren i svenskt lantbruk. Du får bland annat lära dig om djurens beteende och biologi, skötsel, utfodring, avel och förebyggande hälsovård. Under utbildningen ges även en introduktion om maskiner och teknik som används inom djurhållning idag. 

Utbildningen inleds med en orienteringskurs (100 p) om svenskt lantbruk och djurhållning. Under orienteringskursen varvas praktiska övningar på skolans jordbruk med studiebesök och teoretisk undervisning om de djur som är vanliga inom lantbruket. Har du tidigare erfarenheter inom lantbruk finns möjlighet att få dina kunskaper validerade under den här kursen. Orienteringskursen genomförs med 3 skolförlagda dagar per vecka och två hemstudiedagar.

Efter den inledande orienteringskursen läser du yrkeskurser (400 p) som ger dig möjlighet till fördjupning om ett eller två djurslag (mjölk/nöt/lamm/gris) och du gör APL (arbetsplatsförlagd utbildning) på lantbruksföretag med modern djurhållning. Yrkeskurserna genomförs med två skolförlagda dagar och tre dagar APL per vecka. APL görs med fördel på din hemort. 

Yrkesintroduktion Lantbruk, 100 p, KGYORI11A
Djurens biologi, 100 p, BIGDJE0                                                                              
Lantbruksdjur 2, 100 p, LANLAN02
Lantbruksdjur specialisering, 100 p, LANLAN00S
Lantbruksdjur specialisering, 100 p, LANLAN00S

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Utbildningssamordnare

Senast uppdaterad: 2018-05-04 13:09