Kontakt

Kristina Athlei

Förvaltningschef
E-post

Per Hallén

Chef för utbildningsstöd
Telefonnummer
E-post

Robert Karlsson

Gymnasiechef
E-post

Bo Grenabo Tapper

Kompetenscentrachef
Telefonnummer
E-post

Anders Nordström

Särskolechef
Telefonnummer
E-post

Nils Sundblad

Vuxenutbildningschef
E-post

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef
Telefonnummer
E-post

Lennart Gunnarsson

Ekonomichef
Telefonnummer
E-post

Gunilla Strandberg Simonsson

Service och internatchef
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-30 11:37