Naturbruk

bild-585837208126176_1568690123174208
EU-projektet Align som vi deltar i har bidragit till utvecklingen av gröna utbildningar i sex EU-länder. Under veckan är vi på plats i Belgien för att vidareutveckla våra möjligheter till internationellt utbyte. Idag diskuterashur näringarnas kompetensbehov kan tillgodoses med hjälp av nya EU-projekt. #idéfabrik