Naturbruk

Aktuellt

bild-585837208126176_313586339451929
Kommer lupiner vara ett självklart inslag på middagsbordet i framtiden? Och kan man odla linser i Sverige? Hans Nilsson, som jobbar som yrkeslärare och med utvecklingsprojekt berättar mer om de grödor vi provodlat under sommaren.